+355 4 240 0742
 ABA center, 13 floor Tirana

Çfarë bëjmë ?

Kontratë Kombëtare për Minierat

Beralb ka kontraktuar për disa vite me qeverinë shqiptare për shfrytëzimin dhe marrjen e kujdesit të minave dhe nëntokësore.

Kontrata Eskluzive

Kontrata shumëvjeçare garanton investimin e kompanisë në këtë fushë.

Marrëveshje koncesionare

Beralb ka të drejtë të hyjë në marrëveshje koncesioni me palët e treta për bashkëpunim në fushën e minierave.
miner_agreement.jpg

Nxjerrja e mineralit

Aktiviteti kryesor është nxjerrja e mineraleve të bakrit nga nëntoka shqiptare.

Fabrika e përpunimit të bakrit

Përpunimi i mineraleve të bakrit dhe pastrimi bëhet pjesërisht ose tërësisht në fabrikat tona të specializuara.

Eksportet e mineraleve

Fitimi kryesor i kompanisë vjen nga eksporti i mineraleve të bakrit, të cilat përmbajnë mesatarisht 1.5% Cu. Ky përfitim rritet sa më shumë që pastrohet minerali pas uljes së shpenzimeve të transportit.

Punojmë Sëbashku

Ne ftojmë për kontakt dhe negocim çdo kompani të frymëzuar për të bashkëpunuar me ne në fushën e prodhimit të mineraleve. Ju lutemi klikoni në dokumentacionin e mëposhtëm.

Bashkëpunimi me partnerët

60 milionë dollarë investime në industrinë e bakrit në Shqipëri
Kapaciteti i përpunimit minerar në uzinën e Fushë Arrëzit është 600,000 ton / vit
Përpunohen 850,000 ton mineral bakri me një mesatare prej 1,5% Cu
Potenciali i mineraleve të bakrit në Shqipëri llogaritet në 52 milion ton
Përmirësim i thellë i teknologjive moderne dhe siguria e stafit

Çfarë ofrojmë ne ?

Minierat.

Galeritë e Minierave dhe të gjitha lejet e nevojshme.

Stafin

Specialistët, inxhinierët dhe operatorët tanë

Teknologjitë tona

Makinerite tona, automjetet, mjetet ndihmëse dhe teknologjitë

Lejet

Lejet e transportit dhe eksportit

Minierat tona

Të interesuar për bashkëpunim ?

Drejtues të kompanisë

Emer Mbiemer| Administrator |
Tekst pershkrues
Emer Mbiemer| Operation Manager |
Tekst pershkrues
Emer Mbiemer| Chief Ingeneer |
Tekst pershkrues